Loodgieterswerkzaamheden

Loodgieterswerkzaamheden

U kunt bij TCV Installatie & Onderhoud terecht voor de volgende werkzaamheden.tbv aanleg of onderhoud aan:

• Gas leidingen, verwarmingsinstallaties, waterleidingen
• Sanitair, riolering, keuken leidingwerk
• Plaatsing boilers en geisers
• Een verstopte afvoer
• Installeren van kranen en sanitair
• Verhelpen van lekkages

TCV Installatietechniek